Elbil lading – Effektive og sikre løsninger

Elbilene er blant Norges mest populære biler, og nesten 20 % av nybilsalget i Norge er nå elbiler. EL-PROFFEN tilbyr effektive og sikre løsninger for elbil lading.

Elbil lading – Effektive og sikre løsninger

Gode og effektive løsninger for elbil lading

Både Elbiler og Plug-in hybrider trenger gode løsninger for lading for å fungere godt i hverdagen. Effektive ladeløsninger er viktig for elbilen skal fungere godt. For å gi eierne den fleksibiliteten som er nødvendig har EL-PROFFEN stort fokus på å levere effektive og gode løsninger for Elbil lading. Plug-in hybridene kan kjøres selv om de ikke er ladet, men da vil både drivstoffkostnadene og miljøpåvirkningen øke vesentlig. En god ladeløsning vil i mange tilfeller doble ladehastigheten for disse bilene i forhold til en ordinær stikkontakt.

Sikker lading av elbil

Sikkerhet står i høysetet hos EL-PROFFEN, og dette er en side ved elbillading som det ikke snakkes så mye om. Mange tror at sikkerheten er ivaretatt når man lader på en vanlig stikkontakt bare sikringen er stor nok. Dette er ofte ikke tilfelle, og det er flere farer forbundet med å lade en elbil på denne måten. Lading av ladbare biler er spesielt belastende for det elektriske anlegget siden store energimengder skal overføres, og gjerne hver natt. Elektriske anlegg i boliger er ikke beregnet for denne belastningen og anlegget har heller ikke de nødvendige sikkerhetstiltakene elbil lading.

Ladestasjonen er tatt frem for å håndtere de farene som oppstår når en elbil lades. Først når en ladestasjon installeres med de rette vernene på en riktig dimensjonert kurs vil alle farer ved elbil lading være ivaretatt på god måte.

EL-PROFFEN har stort fokus på å levere sikre elektriske installasjoner med riktig kvalitet. Dette gjelder også anlegg for lading av ladbare biler. Montører og saksbehandlere har opplæring i dette nye fagfeltet slik at vi kan tilby kundene løsninger som både har den rette ytelsen og som ivaretar sikkerheten på en god måte.

Kontakt din lokale EL-PROFFEN elektriker idag for mer informasjon om elbil lading

Andre som leste dette var også interessert i:

Finn veien med ledelys

Elsjekk - kontroll av det elektriske anlegget

Trygghet på kjøkkenet med komfyrvakt