Et solenergi-anlegg kan spare deg for penger

Nå er det blitt både lønnsomt og miljøvennlig å ha sitt eget lille sol-kraftverk hjemme.

Investerer du i et solkraftanlegg på boligen i dag, kan du halvere strømforbruket fra nettet. Du kan produsere omtrent like mye strøm som du bruker i vår- og høsthalvåret. Sommerstid kan anlegget som oftest ditt produsere mer strøm enn du trenger. Overskuddsstrømmen mates ut på strømnettet og gir penger i kassa.

Den gode nyheten er at de aller fleste boliger passer for solcelleanlegg. Panelene  monteres gjerne på taket. Alle nettleverandører er pliktige til å tillate oppkopling av private solkraftanlegg. Dermed kan huseierne kan selge overskuddsstrømmen fra egen bolig ut på strømnettet.

Ikke så rart da at salget av solcelle-anlegg til boliger nærmest har eksplodert de siste tre årene. Anleggene er blitt rimeligere i pris, enklere å montere og mer effektive. På toppen av det hele får du statsstøtte på opptil 28.750 kroner fra Enova, fordi solceller er en miljøvennlig løsning. I 2018 økte salget av solkraftanlegg med nesten 30 prosent i Norge.

God planlegging viktig

Yngvar Søetorp er grunnlegger og daglig leder av Solpluss AS, som er El-Proffens sparringspartner på solenergi. Solpluss prosjekterer solcelleanlegg både for næringsbygg og boliger og har solid kompetanse på feltet. Søetorp sier det er viktig med god planlegging når man skal anskaffe seg et solkraftanlegg hjemme.

– For at du skal få et anlegg som leverer god ytelse og holder i mange år, må du ta hensyn til flere ting; blant annet boligens beliggenhet, lysforhold og snølast. Det finnes mange ulike anlegg på markedet og ikke alle er tilpasset norske forhold, sier Søetorp.

Søetorp og hans kolleger bistår El-Proffens installatørbedrifter med alt fra prosjektering til kjøp av paneler og komponenter til deg som sluttbruker. De kan også stå for installasjonen.

 

Nedbetalt på 10 år

Solkraftanlegg  kan leveres i alle størrelser, fra noen få paneler til store anlegg med flere hundre paneler. En gjennomsnittlig stort anlegg til privatbolig kan ha rundt 30 paneler. Et slikt anlegg vil dekke rundt 50 kvadratmeter med areal og gi omlag 7-8000 kilowattimer per år. Det er nær halvparten av et gjennomsnittlig strømforbruk for en bolig. Anlegget vil ikke gi strøm nattestid. I vinterhalvåret er produksjonen lav, mens den er på topp sommerstid.

I dag koster et slikt solkraftanlegg pluss minus 120 000 kroner, ferdig montert. Ifølge Søetorp vil det gå rundt 10 år før anlegget er tjent inn. Deretter er det penger å spare på strømregningen.

– Et solcelleanlegg lever i mange år etter at det er inntjent. Vi har eksempler på 30-40 år gamle solcellepaneler som fortsatt fungerer, sier Søetorp.