På tide å smelte isen på taket?

Sikkerhet for både personer og bygninger er viktig, og snø og is på tak kan skade både fotgjengere, kjøretøy og bygningen. Ansvaret for å hindre dette ligger hos den som eier bygningen.

En av våre leverandører som har produkter for å hindre slike skader er Devi. Hovedformålet med DEVIs is- og snøsmeltesystemer er å smelte og fjerne is og snø fra tak, takrenner og nedløpsrør. Is- og snøsmeltesystemer for takanlegg gir trygghet og sikkerhet for personer, kjøretøyer og bygninger gjennom sikker gåing og kjøring om vinteren og mindre skader på bygninger og kjøretøyer.

Se hvordan varmekablene smelter snøen på taket:

Alle foto: DEVI

Systemet kan brukes til praktisk talt alle typer takkonstruksjoner for å hindre smeltevannsakkumulering i takrenner, og for å redusere skader på fasader og tak. Is- og snøsmeltesystemet installeres langs takkanten eller der det er fare for is- og snødannelser. Skadeforebygging i takrenner og nedløpsrør oppnås ved effektiv og fri smeltevannsdrenering.

Elektroniske DEVIreg™ termostater sikrer optimale resultater med minst mulig energiforbruk. Dette oppnås ved at følerne måler temperatur og fukt, og sørger for at termostaten automatisk slås på/av til riktig tid.

Har du et tak hvor is og snø er et problem så anbefaler vi deg å ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne en bra løsning!

Bli kontaktet om is- og snøsmeltesystemer!

Vennligst tast inn ditt navn
Vennligst tast inn en gyldig e-postaddresse
Vennligst tast inn et gyldig telefonnummer
Vennligst velg et EL-PROFFEN-medlem
Les personvernerklæringen her