Slik skaffer du deg isfri oppkjørsel hele året

Hvem har vel ikke drømt om en oppkjørsel fri for is og snø vinterstid?
Stadig flere nordmenn gjør drømmen til virkelighet. De investerer i et snøsmeltingsanlegg som fjerner snø og is i oppkjørselen, foran garasjen eller inngangspartiet hjemme. Da kommer man seg trygt inn og ut av gårdsplassen vinterstid, enten man går eller kjører bil.

ØS Varme er en av landets største leverandører av snøsmeltingsanlegg. Produktsjef Anne Fjeld forteller at de har doblet salget de siste årene. ØS Varme leverer anlegg til alt fra parkeringshus og kjøpesentra til leilighetsbygg og private boliger.

– Snøsmeltingsanlegg leveres i alle størrelser og tilpasses ulike behov. Vi leverer alle typer anlegg til våre grossister og installatør-bedrifter, sier Anne Fjeld.

 

Et snøsmeltingsanlegg består av varmekabler som legges ned i bakken, under asfalt, belegningsstein eller betong. Man monterer gjerne en snøsmelte-termostat med en sensor som måler temperatur og fuktnivå. Sensoren styrer energitilførselen og skrur av og på etter behov. Når isen eller snøen legger seg, registrerer sensoren dette og skrur på kablene. Så fort bakken er fri for is og snø, kopler kablene ut automatisk.

– Vi har siste generasjon sensorer som er meget presise og sørger for at anlegget ikke bruker mer strøm enn nødvendig. Temperaturen kan gjerne falle til 10 kuldegrader eller mer, uten at kablene koples inn, så lenge det er tørt på bakken, sier Fjeld.

De nye sensorene gjør at snøsmeltingsanleggene er mer energiøkonomiske og dermed også mer aktuelle for private husholdninger. Foran en bolig er det ikke så mange kvadratmeter som trengs. Man legger gjerne varmen i hjulsporene i innkjørselen eller en smal gangvei opp til inngangsdøra.

Toppdekket over varmekablene kan være både betong,  belegningsstein eller asfalt. Men asfaltdekke krever en spesiell type varmekabler som tåler høyere varmebelastning. Installatøren vil hjelpe deg med å finne rett utstyr.