xStorage Home – Brukte elbil-batterier får nytt liv

Strømlagring i boliger kommer for fullt. Brukte battericeller fra elbiler kan kutte strømutgiftene i en bolig med flere tusenlapper.

xStorage Home; det er bare å merke seg navnet. Dette et anlegg som lagrer strøm hjemme fra solceller på taket eller lades fra strømnettet. Strømmen kan du bruke når strømprisene er høye eller når du trenger mye strøm på én gang.

Anlegget består av en pakke resirkulerte battericeller fra Nissan Leaf elbiler og en hybrid inverter. Solstrøm fra panelene på taket lagres i batteripakken. Inverteren omformer lavspent likestrøm fra batteripakken til 220 volt vekselstrøm som mates inn i boligens strømnett. Med lagringsmuligheten kan du utnytte all den strømmen solcellene produserer.

Batteripakke og inverter koster fra rundt 45 000 kroner, pluss installering. Anlegget kan bidra til at solcelleinvesteringen din nedbetales på 10 år eller mindre.

 

xStorage Home er lite kjent

Anlegg for strømlagring er nytt i Norge, men er utbredt på kontinentet hvor strømprisene er høyere og  mange husstander har egne solcelleanlegg på taket. Installasjonen er enkel og utføres av autorisert installatør. Nå er systemet på full fart inn i norske boliger. Jon Helsingeng, administrerende direktør i teknologiselskapet Eaton Electric AS, forklarer hvorfor:

– Det er to hovedgrunner; for det første har markedet for private solcelleanlegg økt dramatisk, takket være lavere priser på panelene. Overskuddsstrøm fra disse anleggene kan selges til nettleverandør, men det er mer lønnsomt å bruke den selv og redusere strømforbruket fra strømleverandøren. Da trenger man en lagringsenhet for strømmen.

– Den andre grunnen er nye strømtariffer, med effekttariff. Enkelt forklart er det et prispåslag på strøm som brukes i tidsrom når strømforbruket er på sitt høyeste, for eksempel morgen og ettermiddag.  xStorage Home vil automatisk kople inn batteripakken når strømprisene er høye, slik at du slipper å betale høye effekttariffer, sier Helsingeng.

Med effekttariff vil xStorage Home-systemet også bli mer aktuelt for boligeiere som ikke har solcelleanlegg.  Strømmen vil bli billigere om natten når forbruket er lavt. Det blir penger å spare på å lade batteripakken nattestid og bruke den når strømmen er dyr.

 

Nødstrøm

Lagringsenheten vil også fungere som et nødstrømsaggregat ved strømbrudd. En fulladet batteripakke kan levere strøm til lys, frys og kjøleskap i mer enn et døgn i tilfelle strømmen går. Standard batteripakker kan lagre fra 4,2 til 10 kWt strøm.

– Batteripakkene kan bygges ut med nye celler etter behov. Det er ingen øvre grense for hvor store batteripakkene kan være. Vi har installert store strømlagringsanlegg i næringsbygg og leilighetsbygg som har  stort behov for reservestrøm, sier Helsingeng.