EL-PROFFEN

Fornøyde kunder har gjort oss til Norges største elektrikerkjede.

EL-PROFFEN er Norges største elektrikerkjede, og vi kan tilby våre kunder høy service over hele landet. Vi utfører elektroarbeid inne alle fagfelt for både private og næring. Vi gir deg tips og råd knyttet til belysning, energisparing og sikkerhet. Ta kontakt med din nærmeste EL-PROFFEN elektriker så hjelper vi deg med:

 • Installasjon av varmekabler. Les mer om gulvvarme
 • Energieffektiviserende løsninger.
 • Riktig belysning. Les mer om belysning
 • Bytte ut sikringsskap. Les mer om sikringsskap
 • Kontroll av ditt elektriske anlegg – Elsjekk. Les mer om Elsjekk
 • Legge ny sikringskurs.
 • Installere eller sjekke Jordfeilbryter. Les mer om Jordfeilbryter
 • Skifte ut stikkontakter. Les mer om stikkontakter.
 • Installasjon av lader for elbil. Les mer om elbil lading
 • Installere downligths. Les mer om downlights.
 • Sikre din bolig mot brann. Les mer om brannsikring.
 • Installasjon av smarthus og strømstyringssystemer. Les mer om smarthus

 

EL-Proffens Historikk og ledelse

Kjedekontoret i Kristiansand betjener medlemmer og partnere over hele landet. Vi er i dag over 180 medlemsbedrifter og mer enn 5 000 årsverk.

EL-PROFFEN forhandler felles innkjøpsavtaler med grossister og leverandører for over 1 milliard kroner.

 

Miljøfyrtårn sertifisert

EL-PROFFEN AS er opptatt av å være en positiv, fremoverlent miljøaktør innen sin bransje. EL-PROFFEN AS’ kjedekontor samt mange av kjedens medlemmer er i dag Miljøfyrtårnsertifiserte. Og stadig flere medlemmer sertifiserer seg. Miljøfyrtårnsertifikatet er en anerkjent merkevare for virksomheter som ønsker å skape konkurransefortrinn i markedet og sette fokus på kostnadsbesparende miljøtiltak.

I dagens samfunn er miljø og bærekraft blitt en viktig faktor både i arbeidslivet og privat. Det er blitt mer vanlig, enn uvanlig, at anbudsrunder, spesielt i det offentlige, krever dokumentasjon på at bedriften man representerer er miljøsertifisert, og at man leverer varer fra miljøsertifiserte leverandører. Stadig strengere krav fra myndighetene tilsier at det å være miljøsertifisert, er viktig og riktig for våre medlemmer.

I 2017 ble Miljøfyrtårn sertifiseringen godkjent og anerkjent av EU, noe som beviser at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med øvrige internasjonale merkeordninger slik som EMAS og ISO 14001.

 

Etisk handel

EL-PROFFEN jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette gjør vi i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

EL-PROFFEN jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis, blant annet innkjøpspraksis, som kan bidra til at leverandørene etterlever våre retningslinjer for etisk handel i dialog med leverandører og andre interessenter. Vi søker med dette å oppfylle de krav som følger av gjeldende regler, standarder og forventinger i markedet til enhver tid.

Tilbydere som er medlem i EL-PROFFEN, kan fremlegge dokumentasjon på retningslinjer for etisk handel som gjelder for EL-PROFFEN, dets leverandører og samarbeidsparter.

 

Lenker

Stein V. Fossner

Administrerende direktør

Stein V. Fossner
Telefon: 97 60 40 40
E-post
Send oss en forespørsel