Jordfeilbryteren

Jordfeilbryteren

Jordfeilbryteren er en enhet som installeres i sikringsskapet for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord. Den fungerer ved at den sammenlikner tilført strøm med retur strøm. Er returstrømmen mindre enn tilført strøm, betyr det at noe av strømmen går til jord, og om lekkstrømmen overstiger innstilt verdi på jordfeilbryteren vil den slå ut og koble ut installasjonen det er oppdaget jordfeil i. Utløsestrøm vil normalt være 30 mA(milli ampere).

I nye sikringsskap bruker man ofte jordfeilautomater, som er en kombinasjon av automatsikring og jordfeilbryter

Les mer om Jordfeilbryter her