Overspenningsvern

Overspenningsvern

Et overspenningsvern beskytter elektrisk utstyr ved å gi overspenningen motstand, slik at denne ledes ned til jord. Overspenning dannes ved feks. feil i strømforsyningsnettet, sikringsbrudd, start/stopp av elektriske motorer, heiser etc, bryterkoblinger, tordenvær og lynnedslag.

Overspenningsvern er ofte en billig forsikring, feks. kan en PC/server miste viktige data og feil kan oppstå i hardware (og software, som følge av plutselig stopp). Dette kan fort bli mye dyrere enn et overspenningsvern