Til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Hvordan håndteres faktiske og potensielle negative innvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i EL-PROFFEN.

EL-PROFFENs forpliktelse til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er regulert gjennom våre etiske retningslinjer, Code of Conduct, basert på FN's Global Compact og ILOs kjernekonvensjoner samt relevante internasjonale konvensjoner.

Denne rapporten er utarbeidet for å gjøre rede for hvilket arbeid som er gjort og som vil bli gjort for å operere i tråd med Åpenhetsloven.

Vår redegjørelse av Åpenhetsloven 2024 inneholder:

  • Introduksjon

  • Generell informasjon om leverandører og rutiner for oppfølging

  • Metode

  • Funn

  • Tiltak

  • Videre aktiviteter

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post

governance@elproffen.no