Til hovedinnhold

Bedriftsavtaler

Hvilke former for bedriftsavtaler kan du inngå?

Serviceavtale

Serviceavtaler er viktig ikke bare for å ivareta krav som stilles i internkontrollforskriften, men også for å få et driftssikkert bygg. Følgende områder bør du prioritere når det kommer til serviceavtale:

  • Krav for de fleste bygg og anlegg

  • Internkontroll – første etablere så systematisk oppfølging

  • Brannvarsling - årskontroll

  • Nødlys- årskontroll

  • For offentlige ladeanlegg for elbiler – årskontroll

  • Individuelle avtaler ut fra behov

Rammeavtale

Ved å ha rammeavtale vil du oppnå følgende:

  • Prioritert kunde ved akutte behov

  • Ved større oppdrag rimeligere pris på timer og materiell

  • Et firma som kjenner deg og dine behov

Prosjektavtale

Prosjektavtale mellom to parter som kjenner hverandre kan være en vinn – vinn situasjon for begge parter. Slike avtaler kan reguleres med fastsatte timepriser og påslag på materiell. Fordelen er at risikoen som må prises inn i en fast pris jobb elimineres og det vil som oftest være til det beste for deg som sluttkunde.

Internkontrollavtale

Dette er en avtale du må ha for å tilfredsstille kravene i internkontrollforskriften. Det er eier /brukers ansvar at en slik avtale er på plass og innenfor forskriftens krav. Dersom du ikke allerede har en slik avtale må du bygge opp en mal for internkontrollen, og det kan våre elektrikere bistå deg med.

I tillegg er en slik avtale viktig for å få et driftssikkert anlegg enten det er en bolig eller en bedrift. Avtalen bidrar ikke bare til å sikre et driftssikkert anlegg, men også å forebygge skade på liv og eiendom.