Til hovedinnhold

Borettslag og sameier

Med en fast elektriker kan du samarbeide med en som både kjenner og forstår deg, og som har god oversikt over det elektriske anlegget i bygget. Elektrikeren kan da lettere bistå med behovsanalyser og lønnsomhetsvurderinger, og gi styreleder og styret målrettede råd.

Fast elektriker

  • Kjenner bygget
  • Kjenner beboernes behov
  • Kostnadseffektivt

Hvorfor bør borettslag og sameier inngå avtale med elektriker?

Det viktigste med å inngå en avtale med elektriker er at styreleder og styret får en fast samarbeidspartner som kjenner både bygget og beboernes behov. En langsiktig partner får god oversikt over det elektriske anlegget, og kan fokusere på å planlegge gode løsninger over tid.

Viktig å tenke på for borettslag og sameier

Kompetanse og trygghet

Styret må ta en del valg på vegne av alle beboerne. Da er det viktig at det som blir utført av arbeid blir gjort på en god og trygg måte.

Reklamasjonsrett

Det kan være lurt å velge komplette løsninger, i stedet for å kjøpe produkter et sted og bestille installering et annet. Dersom noe skulle oppstå senere så har en bare en leverandør å forholde seg til, i stedet for flere. Våre elektrikere gir fem års reklamasjonsrett på leverte varer og tjenester. Selv om vi naturligvis tror at alt skal fungere greit både i de fem årene og mye lengre så gir denne reklamasjonsretten en trygghet for våre kunder.

Sertifiserte elektrikere

Ved utførelse av elektroinstallasjoner stilles det strenge krav til sertifisering av personell. Når du tar kontakt med en ny samarbeidspartner bør du derfor sjekke at bedriften er godkjent for oppgavene den tar på seg.

Ekom sertifisering

  • Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

  • Med Ekom menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

  • Den teknologiske utviklingen innebærer at det i flere typer nett vil være mulighet for elektronisk kommunikasjon. Eksempler på slike nett er regulerings-, alarm- og styringssystemer som SDanlegg, KNX, xComfort, brann- og innbruddsentraler m.m.

Nødlys og brannalarmanlegg

Direktoratet for byggkvalitet sertifiserer selskaper som skal utføre prosjektering og installasjon av brannalarm og nødlysanlegg.

Krav og forskrifter for borettslag og sameier

Styret er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftmessig stand og at reglene i internforskriften følges. Det inkluderer å ha nødvendig ettersyn og vedlikehold. De viktigste kravene å forholde seg til er:

Det er verdt å merke seg at beboerne har mye av ansvaret innenfor egen boenhet.

Spesielt om HMS og internkontrollforskriften

Helse miljø og sikkerhet opptar oss hver dag, bevisst eller ubevisst. Porttelefon, gjerne med kamera, er for mange borettslag et viktig HMS tiltak. I tillegg kan feil på det elektriske anlegget medføre fare for helse, liv og eiendom. Derfor er det viktig å samarbeide med elektrikerfirma som er sertifisert til å utføre arbeider på ditt anlegg.

I følge internkontrollforskriften skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. Dersom du ikke har internkontrollen på plass eller er trygg på at den er i orden, kan våre elektrikere gi deg god bistand med å utarbeide interkontroll for det elektriske anlegget i ditt borettslag eller sameie.

Design og arkitektur

Dersom du har lagt mye arbeid i byggets uttrykk, bør du velge en elektriker som kan hjelpe deg å ta vare på det. I EL-PROFFEN har vi både dyktige elektrikere og stort utvalg av produkter. Vi kan derfor skaffe deg de produktene som er tilpasset bygget og fremheve de beste egenskapene ved det.

Energieffektivisering og smart styring

Strømforbruket kan bli høyt i borettslag og sameier. Oppvarming, varmtvann, lading av elbil, belysning, vaskekjellere og mye mer krever store mengder energi. En smart installasjon hjelper deg å bruke energi på en effektiv måte. Når alt er installert på en god måte så vil det også gjøre hverdagen til beboerne mer behagelig og øke trivselen.

Bestill befaring eller installasjon

Før arbeidet påbegynnes må arbeidsomfang og forberedelser kartlegges. Ved mindre oppdrag utføres dette av våre montører på stedet. Ved større oppdrag eller ved behov for HMS vurderinger involveres gjerne prosjektleder.

Finn elektriker nå