Til hovedinnhold

Miljøsertifisering

EL-PROFFEN AS er opptatt av å være en positiv og fremoverlent miljøaktør innen sin bransje.

EL-PROFFEN AS' kjedekontor, samt mange av kjeden sine medlemmer, er i dag Miljøfyrtårnsertifisert eller ISO-sertifisert. I tillegg sertifiserer stadig flere av våre medlemmer seg.

Miljøfokus

Miljøsertifikatet er en anerkjent merkevare for virksomheter som ønsker å skape konkurransefortrinn i markedet og sette fokus på kostnadsbesparende miljøtiltak.

I dagens samfunn er miljø og bærekraft blitt en viktig faktor både i arbeidslivet og privat. Det er blitt mer vanlig, enn uvanlig, at anbudsrunder, spesielt i det offentlige, krever dokumentasjon på at bedriften man representerer er miljøsertifisert, samt at man leverer varer fra miljøsertifiserte leverandører.

Stadig strengere krav fra myndighetene tilsier at det å være miljøsertifisert er viktig og riktig for våre medlemmer.

Godkjent og anerkjent av EU

I 2017 ble Miljøfyrtårn sertifiseringen godkjent og anerkjent av EU. Noe som beviser at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med øvrige internasjonale merkeordninger slik som EMAS og ISO 14001.

Har du spørsmål om vår Miljøsertifisering? Ta kontakt med May-Britt.

May-Britt Jenssveen er administrativ prosjektansvarlig i EL-PROFFEN. Foto,

Administrativ Prosjektansvarlig

May-Britt Jenssveen

Tlf: 45375039may-britt.jenssveen@elproffen.no