Til hovedinnhold

Bærekraftig forretningspraksis

EL-PROFFEN jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette gjør vi i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere.

For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct). Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

Jobber kontinuerlig med forbedring

EL-PROFFEN jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis. Dette gjelder blant annet innkjøpspraksis som kan bidra til at leverandørene etterlever våre retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis i dialog med leverandører og andre interessenter. Vi søker med dette å oppfylle de krav som følger av gjeldende regler, standarder og forventinger i markedet til enhver tid.

Dokumentasjon

Tilbydere, som er medlem i EL-PROFFEN, kan fremlegge dokumentasjon på retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct) som gjelder for EL-PROFFEN, dets leverandører og samarbeidsparter.